Takster & vedtægter Archive

Takster & vedtægter Files

Vedtægt for kasseren 2013

Vedtægt for kirkeudvalget

Vedtægt for kirkeværgen

Vedtægt for kontaktperson

Vedtægt for regnskabsfører 2013

Forretningsorden for menighedsrådet

Takstblad Haastrup kirkegård 2020

Takstblad Jordløse kirkegård 2020

Takstblad kirkegårde 2021