Vielse

Vielse

Der tages kontakt med sognepræsten. Der udfyldes en ægteskabserklæring på www.borger.dk, ligeledes ved en navneændring i forbindelse med vielsen.