Navneændring

Navneændring

Der søges om navneændring på www.borger.dk. Det koster 513,- . Dette hæves til 518,- pr. 1. januar 2022.