Ind- & udmeldelse

Ind- & udmeldelse

Indmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud af Folkekirken.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor.

Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret. Det er vigtigt at påføre sit navn, sin adresse, samt sit personnummer på en skriftlig henvendelse samt at vedlægge sin fødsels- og dåbsattest.
Efter udmeldelsen betaler du ikke længere kirkeskat og har ikke længere ret til kirkelig betjening i forbindelse med f.eks. vielse eller gejstlig medvirken ved din begravelse.

Det er vigtigt, at du fortæller din familie om beslutningen.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk