Omsorg for sjælen

Sjælesorg er omsorg for sjælen. Mange tænker må­ske, at det kun gælder folk i sorg, men faktisk gælder det alle slags situationer, hvor du har det svært og det gør ondt i sjælen.

  For noget tid siden blev jeg ringet op af en, som gerne ville have en samtale. Hun havde læst et sted, at præster er sådan nogle, der giver sjælesorg – og hun var ikke helt sikker på, hvad det egentlig var for noget, men hun havde helt sikkert mod på at prøve det, hvis jeg havde tid. Og det havde jeg – og det har jeg altid til den, der må have brug for sjælesorg.

Sjælesorg er omsorg for sjælen. Mange tænker må­ske, at det kun gælder folk i sorg, men faktisk gælder det alle slags situationer, hvor du har det svært og det gør ondt i sjælen. Uanset om det er lidt eller meget. Som præst har man tavshedspligt – og det vil sige, at alt hvad der bliver sagt ved en sjælesorgssamtale, det bliver imellem dig og præsten. Faktisk er præster omfattet af udvidet tavshedspligt, hvilket betyder, at vi, til forskel fra læger, psykologer og advokater, ikke kan indkaldes som vidner i en retssag. Så man kan trygt gå til en præst, uan­set hvad man måtte bære rundt på.

Mange forestiller sig, at når man går til en præst, så er man nødt til også at tale om Gud og måske bede en bøn undervejs – og det kan måske afholde dem fra at tage kontakt i første omgang. Men det er ikke tilfældet, med mindre du selv beder om det. Vi præster er trænede i at lytte, spørge ind og støtte mennesker med behov for sjælesorg. Emnerne kan være mange; og ofte er det så­dan noget som sygdom, sorg, skyld og svigt, der kommer på banen. Det kan være, at man skal skilles eller lige er blevet det. Det kan være, at man har mistet en man holdt af – eller måske er man selv syg og tankerne presser sig på. Det kan også være, at man har været ud-sat for noget alvorligt, man har brug for at vende med nogen, der ikke er involve-ret. Det kan kort sagt være hvad som helst, man kommer til præsten med og samtalen vil komme til at udforme sig efter dine behov. Derfor har jeg også sjæ­lesorgs-samtaler med folk i alle aldre. Igennem årenes løb har jeg talt med både børn, unge og voksne. Ofte får vi kontakt igennem kirkens aktiviteter, så hvis du ikke bryder dig om at ringe til mig og lave en aftale, så kan du også lige så stille se mig an ved alle vores forskellige ar­rangementer. Det kan være med til at gøre dig mere tryg.

Sjælesorg er ikke terapi og har derfor ikke et bestemt mål. Derimod kan du være sikker på, at præsten går med dig på den vej, du skal ned ad – og at den vej derfor ikke behøver føles så ensom længere.