Nye restriktioner i kirken

Vi skal være så få som muligt - og maks. 23 i Haastrup Kirke og 32 i Jordløse Kirke + personale.

Nye restriktioner i kirken

Nye restriktioner i kirkerne

Vi har fået nye retningslinjer for afholdelse af kirkelige handlinger – gudstjenester, bryllupper og begravelser. Både areals- og afstandskravene er blevet skærpet. Det betyder i praksis, at vi skal være så få som muligt og holde større afstand. For at sikre dette har vi spærret af, så kun hver tredje bænkerække benyttes. På hver bænk må kun sidde én enkeltperson eller én husstand. Dette giver mulighed for 11 enkeltpersoner eller husstande dog maks. 23 i Haastrup Kirke og 16 enkeltpersoner eller husstande dog maks. 32 i Jordløse Kirke + personale.

Man skal gå ind og ud af kirken med mundbind på, det må først tages af, når man sidder ned. Er der mange i kirke, anbefaler vi, at man beholder mundbindet på hele tiden. Der skal hele tiden være mindst 2m mellem hver kirkegænger, også ved ind- og udgang. I vores kirker har vi indrettet det således, at der er over 2 meter til næste benyttede bænkerække. Kun folk fra samme husstand må sidde sammen. Der er lavet afstandsmarkeringer på gulvet for hver 2 meter, for at hjælpe med også at holde afstand ved ind- og udgang.

Ved begravelser anbefales det at bære mundbind, når kisten skal bæres.

Der må ikke synges, kun nynnes. Det er kun kirkesangeren, der må synge. Lad salmebogen ligge på kirkebænken efter gudstjenesten. Hvis man vil modtage nadveren foregår det individuelt umiddelbart efter gudstjenesten, henvend dig til sognepræsten.

Husk afspritning og følg personalets anvisninger ved ind- og udgang.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet