Krav om mundbind i kirken

Krav om mundbind i kirken

Q33: Gælder det generelle forsamlingsforbud ved udendørs aktiviteter, hvor man ikke sidder ned?

A33: Ja, ved udendørs aktiviteter, hvor man ikke i al væsentlighed sidder ned, gælder det generelle forsamlingsforbud på 10 personer. Det vil sige, at man maksimalt må være 10 personer forsamlet fx til et Halloween- /Allehelgenoptog eller til en guidet rundtur på kirkegården. Se dog Q3 om de særlige regler om udendørs begravelser og bisættelser.

 

Q34 Skal der bæres mundbind eller visir i lokaler som folkekirken eller trossamfundet råder over?

A34 Ja, ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19

Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet omfatter dog ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads. 

Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

Se særskilte Q&As om nadver, om forkyndere og medvirkende.

 

Q35 Gælder kravet om mundbind for dåbsforældre, faddere, brudepar og begravelsesfølgere?

A35 Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som bistår forkynderen under ceremonien. Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni fx dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

 Q36 Gælder kravet om mundbind under nadver?

A36 Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelig aktivitet. Der er derfor ikke krav om at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes.

 Q37 Gælder kravet om mundbind i forbindelse med konfirmandundervisning?

A37 I forbindelse med konfirmandundervisning gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder, at de kommende konfirmander skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når konfirmanderne sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for konfirmander, der medvirker i optræden og udøvelse af kirkelige aktiviteter som led i undervisningen.

Q38 Gælder kravet om mundbind i forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang fx babysalmesang, ældrecafe, arrangementer med spisning mv.

A38 I forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for medvirkende, optrædende og udøvende under optræden og udøvelse af den pågældende aktivitet.

 

Q39 Gælder kravet om mundbind i forbindelse med menighedsrådsmøder, provstiudvalgsmøder m.m.?

A39 I forbindelse med menighedsrådsmøder, provstiudvalgsmøder m.m. med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.

Menighedsrådets medlemmer skal ikke bære mundbind eller visir under mødet, når vedkommende fx står ved en tavle.

Kravet om mundbind eller visir gælder også ved valghandlinger i forbindelse med valg til menighedsråd.

Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang.

Q40 Gælder kravet om mundbind ved besøg på kirke- og kirkegårdskontoret?

A40 Hvis der er offentlig adgang til kirkekontoret, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder at besøgende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af kirkekontoret, samt når de bevæger sig rundt på kirkekontoret. Kravet gælder ikke, når de besøgende sidder ned.

For ansatte som betjener kirke- eller kirkegårdskontorer og som kommer i kontakt med de besøgende, skal der tages forholdsregler som beskytter de ansatte mod smitterisiko. Der henvises til arbejdstilsynets retningslinjer for detailhandlen.