Corona-restriktioner i kirken

Nu må der igen synges i kirken. Der skal fortsat holdes afstand og bæres mundbind.

Corona-restriktioner i kirken

Corona-restriktioner i kirkerne.

Der er retningslinjer for afholdelse af kirkelige handlinger – gudstjenester, bryllupper og begravelser. Der er både areals- og afstandskrav. For at sikre at disse overholdes har vi spærret af, så kun hver tredje bænkerække benyttes. På hver bænk må kun sidde én enkeltperson eller én husstand. Dette giver mulighed for 11 enkeltpersoner eller husstande i Haastrup Kirke og 16 enkeltpersoner eller husstande i Jordløse Kirke + personale.

Man skal gå ind og ud af kirken med mundbind på, det må først tages af, når man sidder ned. Er der mange i kirke, anbefaler vi, at man beholder mundbindet på hele tiden. Der skal hele tiden være mindst 2m (1m hvis der ikke synges) mellem hver kirkegænger, også ved ind- og udgang. I vores kirker har vi indrettet det således, at der er over 2 meter til næste benyttede bænkerække. Kun folk fra samme husstand må sidde sammen. Der er lavet afstandsmarkeringer på gulvet for hver 2 meter, for at hjælpe med også at holde afstand ved ind- og udgang.

Ved begravelser anbefales det at bære mundbind, når kisten skal bæres.

Der må synges igen. Lad salmebogen ligge på kirkebænken efter gudstjenesten. Hvis man vil modtage nadveren foregår det individuelt umiddelbart efter gudstjenesten, henvend dig til sognepræsten.

Husk afspritning og følg personalets anvisninger ved ind- og udgang.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet