Formanden: Nyt fra menighedsrådet

Så er der endnu en gang gået et halvt år siden sidste nummer af kirkebladet udkom. Menigheds-rådet håber I har glæde af bladet og bruger det, når I planlægger Jeres kirkelige aktiviteter.

Så er der endnu en gang gået et halvt år siden sidste nummer af kirkebladet udkom. Menighedsrådet håber I har glæde af bladet og bruger det, når I planlægger Jeres kirkelige aktiviteter. Der har været en del forskellige aktiviteter i pastoratet. Flere gode foredrag i såvel LæreVæreStedet og i Foredragsforeningen. I flere år har Rikke været dygtig til at annoncere i Nyhedsmailen i Jordløse. Nu har også Haastrup fået et nyhedsbrev, som bliver flittigt benyttet og læst.

Siden sidst har orglet i Haastrup været udsat for en gennemgribende renovering. Der er kommet flere stemmer, og nogle stemmer er lagt om, så orglet nu lyder rigtig godt. Der blev afholdt orgelkoncert d. 26. august, hvor orglet viste, hvad det kunne. Hvis ikke du nåede det, så kom en søndag og hør det.

Desværre fik fjernvarmeløsningen i Haastrup ikke den fornødne opbakning, så vi måtte investere i nyt fyr, som netop er blevet opsat her i begyndelsen af august. Vi må så håbe, at det kan holde kulden fra døren, når vinteren kommer.

Også i præstegården fik vi installeret nyt fyr, idet det gamle var helt udtjent og for dyrt i drift. Vi håber de to udskiftninger kan betyde en besparelse på varmeudgifterne, så pengene kan bruges til noget mere synligt for hele sognet.

Den helt store udfordring for menighedsrådet bliver en større reparation i Haastrup Kirke. Som man måske har bemærket er der opstået nogle betænkelige revner i loftet og i den østlige ydervæg. Vi har konsulteret diverse eksperter, der må konkludere, at væggene er ved at skride, og der må ske noget. Et overslag viser, at det bliver en reparation på 3 – 4 mill. Kr. for at få rettet væggene op.

Fra første januar overgår menighedsrådet til Faaborg Provsti fra Assens Provsti. I forvejen har Rikke været tilknyttet Faaborg Provsti, så nu bliver forretningsgangene lettere for alle.

Vi har også haft kontakt til Nationalmuseet i håb om at kunne få lov til at etablere en handikapindgang i sideskibet på Jordløse Kirke. Der vil i løbet af efteråret komme en ekspert, som vil finde ud af, om der har været en indgang i gamle dage.

Vi glæder os til at se jer i kirkerne om søndagen, og når vi indbyder til et arrangement. Husk i øvrigt at menighedsrådsmøderne er åbne møder, hvor alle har lov til at komme. Det næste halve års datoer står andet steds her i bladet.

Per Frank, Menighedsrådsformand