Stillingen som organist er ledig pr. 1. september.

Ansøgningsfrist fredag d. 5. august kl. 12

Stillingen som organist er ledig pr. 1.  september.

En stilling som organist ved Jordløse og Haastrup Kirker, Jordløse - Haastrup Sogn er ledig til besættelse pr. 1. september 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er på 16 timer pr. uge – evt. 20 timer pr. uge, hvis du ønsker at varetage kirkernes PR-arbejde.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille til gudstjenester og andre kirkelige handlinger
  • Spille til plejehjemsgudstjenester
  • Deltage i børneaktiviteter som f.eks. rytmik, konfirmand- og minikonfirmandundervisning

Orgelet i Jordløse kirke er et Frederik Nielsen orgel med 6 stemmer og pedaler, ombygget af Frobenius i 1958.

Orgelet i Haastrup kirke er bygget af Frobenius i 1968, ombygget i 2015 af Sven Hjorth og har nu 8 stemmer.

 

De to sogne, som har i alt knap 1.300 indbyggere, er meget aktive lokalsamfund, som kirken er en del af. Begge steder har været Årets Landsby, det ene på landsplan og det andet kommunalt.

Vi søger en person, der har lyst til, sammen med os, at skabe spændende aktiviteter. Vi arbejder aktivt med tiltag, der er rettet mod forskellige befolkningsgrupper. Det er alt lige fra vandregudstjenester til rytmik med børnehaven, og vi er også åbne for dine ideer.

Vi laver fælles salmevalg i personalegruppen, og på den måde får du indflydelse på hvilken musik, der skal spilles i kirken.

 

Vi tilbyder:

  • En levende og udviklende arbejdsplads
  • Et åbensindet klima
  • Gode samarbejdsrelationer
  • Et engageret menighedsråd

 

Ansættelse sker ved Jordløse-Haastrup Menighedsråd beliggende Landevejen 37, 5683  Hårby.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Menighedsrådets udspil til aflønning ved ansættelse på 16 timer ugentligt er, incl. tillæg, kr. 11.552,82 månedligt.
 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anne-Lise sørensen, tlf. 24414505.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7760fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 5. august 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 10. august 2022.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffe- og børneattest.