Børn i kirken

Babyer

Vi arrangerer gerne et babysalmesangshold, hvis du kan samle mindst fem, som er interesserede. Kontakt sognepræsten.